Project informatie

Verduurzaming Diemen-Noord

Duurzaamheidsadvies en projectmanagement voor de verduurzaming van 687 laag- en hoogbouwwoningen.